Döwlet statistik hasabat formalarynyň sanawy

Döwlet statistiki hasabat formalary

1. Senagatyň statistikasy

Senagat önümi boýunça hasabatlary düzmek üçin umumy gollanma

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-balans

Ýyllyk

 Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-gb

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-gor

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-ö

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 2-ö

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 2-ýaer (gaz)

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 3-ng (gaz)

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 3-ng (nebit)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 3-ö

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 4-ö

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 23-e

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 24-e

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № K-2

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma №1-d

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma №1-kb

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma №  1-ht

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-gb Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №K-3 Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ön Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-sgdsm Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-ng Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 3-gb Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № K-1 Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-balyk Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 2-energo Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-gaz Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-lagym Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-suw geçiriji Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

  

3. Oba hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-harajat

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-kärende

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №4-oh

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №6-şkh

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma №7

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma №9-ösümlikleri goramak

Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma №10-ot-iým Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №22 Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №24-oh Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №29-oh Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-dayhan Ýarym ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  №1-meilnama Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Forma №2-bagy-bossan Çärýeklik Seretmek

Formanyň nusgasy 

Gollanma

Forma №2-şkh Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-oh Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-hyzmat (oba hojalygy) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №2-pagta Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №6-meh Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №11-dokun Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №12-suwarys Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №21-oba hojalyk nyrhlar Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №1-owlak-guzy Iki hepdelik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №7-meh Hepdelik  Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-sürüm Gündelik Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №1-taýýarlaýyş Gündelik Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №2-taýýarlaýyş Gündelik Seretmek Formanyň nusgasy
Forma №8-ekiş Gündelik Seretmek Formanyň nusgasy

4. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №3-ammar

Aýlyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1- kärende (döwlet emlägi)

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-söwda (ulag)

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma №1-hususylaşdyrma

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-ygtyýarnama

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Kartoçka

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

6. Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ul (awtoulag)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 41-garaýol

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 5-týa

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 2 awto

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma    № 2-demir

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma 2-deňiz

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 2 – howa

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 2 - isu

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma 4 ДТП-туркмен

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 10-deňiz 

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma 65-isu туркм.

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 65-awto

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 65-demir

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 65-deňiz

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma № 1-awto -A

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Forma 11-aragatnaşyk

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma 13-aragatnaşyk Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 65-aragatnaşyk Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-ST Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1–ýuh Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-awto Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma
Forma 1-üstaşyr  Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma  № 2 – üstaşyr Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma  № 3 – üstaşyr Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma 3 deňiz Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 10-demir Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 10-howa ýol Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 10isu   Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 10-aragatnaşyk Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

 Forma  № 11-turb Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma 61-isu  Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 61-awto Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 61-demir Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №61-deňiz Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma  № 61- howa Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 61-turb Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 12-aragatnaşyk Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Gollanma

7. Maddy serişdeleriniň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-mb

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

         Forma № 4-üj           

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

8. Innowasiýalaryň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-innowasiýa

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

9. Daşary söwdanyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №2-birža

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma 3.№1-ätiýaç

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma №1-ulag

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-syýahatçy

Çärýeklik

Seretmek

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-g (tebigi gaz)

Aýlyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma №1-e (elektrik energiýasy)

Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-syýahatçylyk

Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

11. Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy

Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy boýunça gollanma (.pdf)

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-hünär

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işçi güýji)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (zähmet şertleri)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 6-z (işgärler)

Ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 5-z (işgärler)

Ýarym ýyllyk

Seretmek

Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)

Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

GOLLANMA

Forma № 1-MÄ Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş) Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy
dowamy

Forma № 4-z Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-z (monitoring) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1-z Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy

Forma № 1- z (IH) Bir wagtlaýyn Seretmek Formanyň nusgasy

12. Öý hojalyklarynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma №1-Subsidiýalar Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

13.3  Bedenterbiýe we sport statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 5-bt Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-bt Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Formanyň nusgasy

13.9 Durmuş goraglylygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma  №  7-öş Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 1-durmuş goraglylygy Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 2-durmuş goraglylygy Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma  № 5-durmuş  goraglylygy Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

Formanyň nusgasy

13.10 Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Forma № 1-gaz Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-kýs Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-lagym Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-sçt Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-suw geçiriji Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-ýaşaýyş jaý gory Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-ýylylyk Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №2-ýaşaýyş jaý gory Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 4-ýaşaýyş jaý gory Ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-abadanlaşdyrma Ýarym ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-göklendiriş Ýarym ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-ýörite ulaglar Ýarym ýyllyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-suw geçiriji (gysga) Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma № 1-kýs (gysga) Çärýeklik Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-hasaba alys enjamlar (gaz) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-hasaba alys enjamlar (suw) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (el.energiýa) Aýlyk Seretmek Formanyň nusgasy Gollanma

14. Statistiki sanawlar

Formanyň ady

Döwürleri

Forma

Formanyň nusgasy

Gollanma

Kartoçka

Seretmek

Formanyň nusgasy