Türkmenistanyň ösüşiniň makroykdysady görkezijileri

www.stat.gov.tm

2007-2017-nji ýyllardaky makroykdysady görkezijileri

Jemi içerki önümiň deňeşdirme nyrhlardaky artyş depgini, %