Контакты

www.stat.gov.tm
Salgylarymyz


t/b


Sebitler


Indeks we edaranyň ýerleşýän ýeri


Telefon belgileri


Aşgabat şäheri


1


Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti


744000 Arçabil şaýoly, 100 jaý


(99312) 39-27-44


2


Aşgabat şäheriniň statistika müdirligi


744000 Magtymguly şaýoly, 72 jaý


(99312) 94-28-06


3


Büzmeýin etrabynyň statistika müdirligi


744000 Magtymguly şaýoly, 72 jaý


(99312) 94-22-52


Ahal welaýaty


1


Ahal welaýatynyň statistika müdirligi


745205  Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby,  Halklaryň dostlygy köçesi, 2 jaý


(99312) 57-43-58


2


Ak bugdaý etrabynyň statistika bölümi


745205  Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäherçesi, Watan köçesi, 1 jaý


(993137) 34-6-15


3


Gökdepe etrabynyň Statistika bölümi


745190  Ahal welaýaty, Gökdepe şäheri, Ataýew köçesi, 4 jaý


(993132) 4-08-48


4


Kaka etrabynyň statistika bölümi


745340  Ahal welaýaty, Kaka etraby, Kaka şäheri


(993133) 31-4-90


5


Tejen şäheriniň statistika bölümi


745360 Ahal welaýaty, Tejen şäheri,  Häkimlik köçesi, 23 jaý


(993135) 4-83-54


6


Tejen etrabynyň statistika bölümi


745360  Ahal welaýaty, Tejen etraby, Altyn asyr şäheri, Türkmenbaşy köçesi,   3 jaý


(993135) 4-61-59


7


Babadaýhan etrabynyň statistika bölümi


745380 Ahal welaýaty, Babadaýhan şäheri,  Gülzar köçesi, 2 jaý


(993136) 3-21-84


8


Bäherden etrabynyň statistika bölümi


745180  Ahal welaýaty, Bäherden şäheri,  Ýaşlyk köçesi. 6 jaý


(993131) 21-9-36


9


Sarahs etrabynyň statistika bölümi


745250  Ahal welaýaty, Sarahs şäheri,   Niýazow köçesi, 4 jaý


(993134) 21-1-90


Balkan welaýaty


1


Türkmenbaşy şäheriniň statistika bölümi


745100  Balkanabat şäheri, 154-nji jaý toplumy,1 jaý


(800222) 6-97-12


(800222) 6-01-82


2


Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi


745000   Türkmenbaşy etraby, Magtymguly köçesi,   4 jaý


(800243) 2-57-02


(800243)2-16-11


3


Serdar şäheriniň statistika bölümi


745000  Serdar şäheri, Gülistan köçesi, 13 ”A”  jaý


(800243) 79-3-01


4


Serdar etraby etrabynyň statistika bölümi


745150  Serdar etraby, Puşkin köçesi, 3-nji jaý


(800246) 5-05-83  (800246) 5-12-27 (800246) 5-51-67


5


Etrek etrabynyň statistika bölümi


745150 Etrek etraby, Puşkin köçesi, 3 jaý


(800246) 5-12-27


6


Hazar şäheriniň statistika bölümi


745230 Hazar şäheri, Türkmenbaşy şaýoly,16 jaý


(800242) 4-05-25


7


Gumdag şäheriniň statistika bölümi


745110 Gumdag şäheri,  8-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 4 jaý


(800241) 4-30-13


8


Magtymguly etrabynyň statistika bölümi


745160  Magtymguly etraby, Garadäli-Gökleň köçesi, 28 jaý


(800248) 4-05-69


9


Esenguly etrabynyň statistika bölümi


745240  Esenguly şäheri, 11-nji köçesi, 324 jaý


(800245) 3-22-91  (800245) 3-24-92


10


Bereket etrabynyň statistika bölümi


745130  Bereket etraby, Babaýew köçesi, 65  jaý


(800247) 3-12-47


Mary welaýaty


1


Mary welaýatynyň statistika müdirligi


745400 Mary şäheri, Magtymguly köçesi, 8 jaý


(993522) 6-05-49


2


Mary şäheriniń statistika bölümi


745400 Mary şäheri, Magtymguly köçesi, 8 jaý


(993522) 6-08-02


3


Mary etrabynyñ statistika bölümi


745400 Mary etraby, Magtymguly köçesi, 2 jaý


(993522) 6-73-32


4


Baýramaly şäheriniñ statistika bölümi


746000  Baýramaly şäheri, Garaşsyzlyk köçesi, 13 jaý


(993564) 6-66-33


5


Baýramaly etrabynyñ statistika bölümi


746000  Baýramaly etraby, Şatlyk köçesi, 15 jaý


(993564) 6-67-28


6


Garagum etrabynyñ statistika bölümi


746014 Garagum etraby, Bitaraplyk köçesi, 1 jaý


(993557) 4-10-03


7


Sakarçäge etrabynyñ statistika bölümi


745420 Sakarçäge etraby, Baýnazarow köçesi, 73 jaý


(993566) 5-01-66


8


Wekilbazar etrabynyñ statistika bölümi


745480 Wekilbazar etraby, Türkmenistan köçesi, 10 jaý


(993558) 6-24-36


9


Türkmengala  etrabynyñ statistika bölümi


745430 Türkmengala  etraby, Magtumguly köçesi, 26 jaý


(993569) 3-13-80


10


Ýolöten etrabynyñ statistika bölümi


746420 Ýolöten etraby, Atçapar köçesi, 71 jaý


(993560) 6-01-68


11


Murgap etrabynyñ statistika bölümi


745450 Murgap etraby, Azady köçesi, 44 jaý


(993565) 4-00-90


12


Tagtabazar etrabynyñ statistika bölümi


746520 Tagtabazar etraby, Magtumguly köçesi, 25 jaý


(993568) 5-12-02


13


Oguzhan etrabynyñ statistika bölümi


745391 Oguzhan etraby, Altyn asyr köçesi, 4 jaý


(993559) 6-55-12


14


Serhetabat etrabynyñ statistika bölümi


746570 Serhetabat etraby, Galkynyş köçesi, 5 jaý


(993561) 4-02-93


Lebap welaýaty


1


Lebap welaýatynyň statistika müdirligi


746100, Türkmenabat şäheri, Görogly beg Türkmen köçesi,


2a jaý


(993422) 2-36-70


2


Türkmenabat şäheriniň statistika bölümi


746100, Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42 jaý


(993422) 3-20-13


3


Çärjew etrabynyň statistika bölümi


746101, Çärjew etraby, Çärjew şäherçe çägi


(993433) 5-50-48


4


Saýat etrabynyň statistika bölümi


746120, Saýat etraby, Saýat şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 42 jaý


(993447) 23-1-05


5


Halaç etrabynyň statistika bölümi


746632, Halaç etraby, Halaç şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 29 jaý


(993441) 20-4-32


6


Hojambaz etrabynyň statistika bölümi


746150, Hojambaz etraby, Hojambaz şäheri, S.Nyýazow köçesi, 55 jaý


(993442) 20-3-39


7


Kerki etrabynyň statistika bölümi


746620, Kerki şäheri, S.Nyýazow köçesi, 36 jaý


(993444) 2-53-75


8


Köýtendag etrabynyň statistika bölümi


746670, Köýtendag etraby, Köýtendag şäheri, Türkmenbaşy köçesi, 43 jaý


(993440) 2-09-06


9


Darganata etrabynyň statistika bölümi


746240, Darganata etraby, Darganata şäheri, H.Babaýew, 15 jaý


(993445) 20-1-50


10


Dänew etrabynyň statistika bölümi


746200, Dänew etraby, Dänew şäheri, Atamyrat aga köçesi, 1 jaý


(993446) 20-4-82


11


Döwletli etrabynyň statistika bölümi


746614, Döwleti etraby, Döwletli  şäherçesi, Şaýoly, 12 jaý


(993434) 2-00-32


12


Farap etrabynyň statistika bölümi


746070, Farap etraby, Farap şäheri, Gurbansoltan eje köçesi, 19 jaý


(993448) 21-1-50


Daşoguz welaýaty


1


Daşoguz welaýatynyň statistika müdirligi


746300 Daşoguz şäheri, Al Horezmi köçesi, 31 jaý


(800322) 9-13-91


2


Daşoguz şäheriniň statistika bölümi


746300 Daşoguz şäheri, Al Horezmi köçesi, 31 jaý


(800322) 9-23-61


3


Köneürgenç şäheriniň statistika bölümi


746370 Köneürgenç şäheri, Aşgabat köçesi, 18 jaý


(800347) 32-2-83


4


Boldumsaz etrabynyň statistika bölümi


746350 Boldumsaz etraby, S.A.Nyýazow köçesi, 42 jaý


(800346) 33-0-34


5


Görogly etrabynyň statistika bölümi


746380 Görogly etraby, S.A.Nyýazow köçesi, 30 jaý


(800340) 31-6-89


6


Gubadag etrabynyň statistika bölümi


746363  Gubadag etraby, Özbegistan köçesi, 3 jaý


(800345) 31-3-96


7


Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň statistika bölümi


746320  Gurbansoltan eje adyndaky etraby, S.Türkmenbaşy şaýoly, 5 jaý


(800343) 31-1-48


8


Köneürgenç etrabynyň stastika bölümi


746370  Köneürgenç etraby, S.A.Nyýazow şaýoly. 22 jaý


(800347) 32-1-42


9


S.A.Niýazow adyndaky etrabynyň statistika bölümi


746311 S.A.Niýazow adyndaky etraby, Türkmenbaşy şaýoly, 8 jaý


(800348) 31-6-54


10


Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi


746400 Saparmyrat Türkmenbaşy etraby, Türkmenbaşy şaýoly, 1 jaý


(800349) 32-4-88


11


Ruhubelent  etrabynyň statistika bölümi


746401 Ruhubelent  etraby, Şagadam köçesi, 5 jaý


(800342) 31-1-21


12


Akdepe  etrabynyň statistika bölümi


746340 Akdepe  etraby, Diýar köçesi, 31 jay


(800344) 30-2-66

Поиск