Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

~ru

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy | Türkmenistan hakynda  

Türkmenistanyň edara ediş ýerli birlikleriniň sebitler boýunça bölünişi