Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy  

2016-njy ýylyň 1-nji fewraly ýagdaýynaTürkmenistanyň sebitler boýunça administratiw-çäkleýin bölünişi

 Sebitler

Etraplar

Şäher-lerdäki etraplar

Şäherler

Şäher-çeler

Geňeşlik-ler

Oba ilatly ýerleri

Türkmenistan

50

8

24

76

553

1903

Aşgabat şäheri

-

6

1

-

-

-

  welaýatlar:

 

 

 

 

 

 

Ahal

9

-

4

11

97

254

Balkan

6

2

7

16

40

128

Daşoguz

9

-

2

8

140

654

Lebap

14

-

5

27

119

485

Mary

12

-

5

14

157

382